Tarieven

Trajecten en consults 2019:
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW

Vrijblijvend intakegesprek 30 min.                               Gratis (mag ook telefonisch)
Suppletieadvies                                                               € 75,00 eenmalig
Eerste consult                                                                  € 150.00
Vervolgconsults gedurende traject                               € 75,00 per consult

Wil je het bedrag van een traject in een keer betalen? Dan ontvang je 10% korting op het totaalbedrag.

Consult

Het eerste consult neemt 1,5 uur in beslag. Er wordt dan ook een dubbel consult gerekend. De overige consults zullen zo’n 45 minuten in beslag nemen.

Uitleg trajecten | zichtbaar en onzichtbaar

Zichtbaar zijn de gerekende uren voor de consults. Onzichtbaar is al het voorbereidend werk: de persoonlijke analyse, het voedingspatroon, de weekmenu’s, recepten uitschrijven, suppletieprogamma’s opstellen en aanpassen en natuurlijk het schriftelijk verslag na elk consult en de wekelijkse begeleiding per mail. De volledige kosten van elk traject moeten daarom ten alle tijden worden voldaan. Elk traject bestaat uit een vast aantal consults welke of per consult of in een keer kunnen worden afgerekend. Indien een traject vroegtijdig wordt beëindigd vanuit de cliënt gelden dezelfde voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW. Bedrijven kunnen de kosten aftrekken van de belastingdienst onder de noemer “coaching”. Voor consults of lezingen op locatie wordt €0,21 kilometervergoeding in rekening gebracht. Het is niet mogelijk om een enkel consult te boeken (m.u.v. het suppletieadvies). Het is mijn ervaring dat dit niet werkt. Tevens is het noodzakelijk om je gedurende meerdere weken te begeleiden zodat we een optimaal resultaat behalen. Green-Company kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Green-Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de gegeven informatie. De toepassing van de informatie en gevolgen ervan zijn geheel afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Green-Company is niet verantwoordelijk voor eventuele doelen die niet behaald worden. Informeer ten allen tijde uw huisarts en/of specialist wanneer er sprake is van ernstige en/of chronische ziektebeelden.

Annuleren van een afspraak

Afspraken dienen telefonisch of per sms op werkdagen, minimaal 24 uur voor de afspraak, geannuleerd te worden. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van een consult is, gezien de gereserveerde tijd, een bedrag verschuldigd van € 75.

KvK: 65361784 | IBAN: NL56 ASNB 0932 8621 52 | Green-Company | BTW: NL100443825B01