Vergoedingen

BATC-code: BR-02968
AGB-code praktijk: 90066552
AGB-code zorgverlener: 90107377 

Vergoedingen 2024

Green-Company is aangesloten bij de erkende beroepsvereniging BATC. Je vindt HIER een lijst met actuele informatie over vergoedingen 2024. Controleer of mijn beroepsvereniging BATC erkend wordt evenals natuurgeneeskundige behandelingen (prestatiecode 24005 of 24002).

Alternatieve of complementaire geneeswijzen kunnen een goede aanvulling zijn op de reguliere geneeskunde. Alternatieve en complementaire geneeswijzen worden alleen niet vergoed door de basisverzekering. Je kunt wel een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Bijna alle zorgverzekeraars hebben aanvullende pakketten in hun polisaanbod opgenomen met dekking voor alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen. De vergoeding van alternatieve geneesmiddelen valt soms samen met de vergoeding voor alternatieve behandelwijzen. Soms valt de vergoeding juist samen. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden.

Beroepsverenigingen

Iedere zorgverzekeraar erkent doorgaans een selectie beroepsverenigingen binnen de alternatieve/complementaire geneeswijzen. Behandelaars en artsen in hun vakgebied zijn aangesloten bij één of meer van deze verenigingen. Vergoeding is mogelijk indien de therapeut/behandelaar is aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging.

Voorwaarden:

Verzekerden hebben recht op (gedeeltelijke) vergoeding van alternatieve/complementaire geneeswijzen en therapieën als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Welke voorwaarden dat zijn, kan per verzekeraar verschillen.

Hieronder een overzicht van voorwaarden die altijd gelden:

  • De cliënt heeft een aanvullende zorgverzekering die recht geeft op vergoeding van alternatieve/complementaire geneeswijzen of alternatieve/complementaire beweegzorg.
  • De therapeut/behandelaar is aangesloten bij een beroepsvereniging en/of koepelorganisatie die door de zorgverzekeraar wordt erkend.
  • De factuur die de cliënt krijgt voor de behandeling of therapie, dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen, zoals AGB-codes, NAW-gegevens, etc.

Hieronder een overzicht van voorwaarden die soms van toepassing zijn:

  • De behandelaar is opgenomen in de zorgzoeker/zorggids/zorgwijzer van de zorgverzekeraar.
  • De behandelaar beschikt over medische- of psychosociale basiskennis.

Verder kunnen enkele zorgverzekeraars andere, afwijkende of aanvullende voorwaarden stellen. Raadpleeg daarom bij twijfel altijd de zorgverzekeraar

Eigen risico 

Voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering – dus ook voor alternatieve geneeswijzen – betalen cliënten geen verplicht eigen risico of wettelijke eigen bijdrage.

Beroepsverenigingen

De volgende beroepsverenigingen hebben betrekking op de natuurgeneeskunde (natuurgeneeswijzen) of een onderliggende specialisatie:

  • AVIG, BATC, CAT, FAGT, LVNT, MBOG, NFPN, NVGN, NVF, NVST, NWP, RBCZ, NIBIG, VBAG, VIT, of de VVET