Nederland kampt met chronische tekorten

Nederland kampt met chronische tekorten

Bij iedere lezing en elk consult geef ik het aan: zelfs bij een evenwichtig voedingspatroon bouw je nog tekorten op. De wenkbrauwen gaan dan geregeld omhoog want; als ik biologisch en gevarieerd eet, dan heb ik toch helemaal niets extra’s nodig? Een begrijpelijke gedachte, maar helaas eentje die ik ga ontkrachten.

Om mijn visie en mening wat meer kracht bij te zetten, wil ik jullie de uitkomsten van een rapport laten lezen. Een rapport wat is opgesteld door de Stichting Orthomoleculaire Educatie. Zij geven het volgende aan:

  • Zelfs een evenwichtige voeding bevat ONVOLDOENDE vitaminen, mineralen en sporenelementen: vitamine A, selenium en koper komen als tekort bij de gehele bevolking voor. Bij diverse bevolkingsgroepen komen verder nog tekorten voor aan vitamine D, calcium, ijzer, zink en magnesium. Ook marginale tekorten van de vitamine B1 en B2 kwamen aan het licht.
  • Het aantal mensen wat daadwerkelijk eet volgens de richtlijnen van de Voedingswijzers is uitermate klein. Oftewel: er zijn überhaupt weinig mensen die evenwichtige voeding binnen krijgen. Het is dan ook niet voor bestrijding vatbaar dat bij praktisch de gehele bevolking multiple deficiënties (meerdere tekorten) aan voedingsstoffen bestaan.
  • Bij de vaststelling van de voedingsnormen is ten onrechte geen rekening gehouden met allerlei omstandigheden die de behoefte aan noodzakelijke voedingsstoffen bij de bevolking verhogen. Indien ook deze negatieve factor wordt meegenomen, kan slechts worden geconcludeerd tot het bestaan van ernstige, multiple tekorten op microniveau (vitaminen en mineralen dus) bij de gehele bevolking.
  • Recent onderzoek toont overtuigend aan dat al eerder genoemde gesignaleerde tekorten leiden tot verhoogde kansen op het ontstaan van hart -en vaatziekten, kanker en andere ernstige, op grote schaal voorkomende ziektebeelden, alsmede tot massaal verlies van conditie in de brede zin des woords.

Uit de berekeningen en aanvullend materiaal in het rapport kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

Eindconclusie 1:
De gemiddelde Nederlander gebruikt geen evenwichtige voeding. Maar zelfs als hij dat wel zou doen, dan nog krijgt hij lang niet de aanbevolen hoeveelheid van vele essentiële stoffen binnen.

Vrijwel de gehele Nederlandse bevolking kampt met kleine of grotere tekorten in de voeding aan essentiële vitaminen, mineralen en sporenelementen. Deze tekorten zullen onvermijdelijk leiden tot (ernstige) gezondheidsproblemen.

De berekeningsuitkomsten van de gehaltes voedingsstoffen die dagelijks worden geconsumeerd, zijn getoetst aan de zogenaamde Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden (ADH’s). Deze conservatieve normen (meerdere wetenschappers pleiten al jaren voor verhoging van vele ADH’s) houden echter geen rekening met de volgende, onmiskenbare invloeden op het gehalte aan nutriënten in voedingsmiddelen en in menselijk weefsel:

  • De verarming van onze landbouw- en veeteeltgronden als gevolg van kunstmest, gebruik van verdelgingsmiddelen, genetisch gemanipuleerde zaden, eenzijdige veevoeding, hormooninjecties etc.
  • De vervuiling in voeding en milieu: lichaamsvreemde toevoegingen aan voedsel (E-nummers), kunstvoedingsproducten van de industrie (transvetten bijvoorbeeld), straling, uitlaatgassen, gifuitstoot industrie enz.
  • De in wezen onnatuurlijke bereiding van ons voedsel (bakken, braden, frituren enz.)

Het menselijk lichaam beschikt over vele routes om binnengeslopen vervuiling uit voeding en milieu te elimineren, maar heeft daarvoor met name antioxidanten nodig die zich voor een belangrijk deel in voeding bevinden.

Aangezien in voorgaande is aangetoond dat aan deze stoffen in onze voeding juist een tekort bestaat, zal de ontgiftingscapaciteit van ons lichaam niet voldoende actief kunnen worden. De gevolgen hiervan zijn uiteraard zeer schadelijk voor onze gezondheid.

Ter neutralisering van dit negatieve effect moet een compensatie worden gegeven door middel van verhoogde inname van micronutrienten. Met name vitaminen en mineralen met een sterke antioxidantenwerking beïnvloeden onze gezondheid in positieve zin. Het moge duidelijk zijn dat deze compensatie alleen mogelijk is in de vorm van suppletie.

Eindconclusie 2:
De conclusie kan niet anders zijn dan dat de gehele Nederlandse bevolking met middelgrote tot grote tekorten aan vele vitaminen, mineralen en spoorelementen kampt.

Wil jij weten welke tekorten aan vitaminen, mineralen en spoorelementen bij jou aanwezig zijn? En wil je advies hoe je deze tekorten kunt opheffen en welke vorm, merk, hoeveelheid en soort nutrienten je nodig hebt? Je kunt nu een ONLINE ADVIES ontvangen die je vertelt welke supplementen VOOR JOU geschikt zijn en waarom. Voor meer informatie klik hier.

Mijn naam is Laura Kluyver, natuurvoedingsdeskundige en eigenaar van praktijk Green-Company. Elke maand schrijf ik een blog onder de naam greenblogger over alles wat met een gezonde levensstijl te maken heeft. Sinds 2016 bied ik naast persoonlijke consults en adviezen ook online programma’s aan waaronder het ONLINE SUPPLETIEPROGRAMMA en het EBOOK FIT & VITAAL. Wil je meer nieuws ontvangen en op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen? Ga naar Facebook en volg mij op Greenblogger 🙂